Browsing Library by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lê Thị Thúy Phượng (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2012)
  Tài liệu được tạo ra như một bản quy chế và hướng dẫn trong việc xây dựng và sử dụng Thư viện số của Trường ĐHTT cho các đối tượng trong cộng đồng và bạn đọc của Trường ĐHTT. Nội dung trong tài liệu này bao gốm: Quy chế ...
 • Le, Thi Thuy Phuong (Library of Tan Tao University, 2012)
  The document has been established as a policy and guidelines in the building and using of TTU Digital Repository for TTU’s Communities and all users. The informa- tion in this document: Collection Access Policy, Communities ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013)
  Nội quy thư viện về các điều cơ bản cần thực hiện để có thề tránh phải các trường hợp vi phạm trong khi sử dụng Thư viện Trường Đại học Tân Tạo.
 • Trường Đại Học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013-06-05)
  TS. Hoằng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để làm sao tự học được tốt nhất cũng như những nguồn tài liệu online có sẵn mà sinh viên có thể tận dụng bổ sung kiến thức cho mình.
 • Trường Đại Học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013-06-05)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2013-06-05)
  Video buổi nói chuyện chủ đề "Self-study through the Learning and Teaching Resources" của TS. Nguyễn Đình Hoằng ngày 05-06-2015. Nội dung chính của buổi nói chuyện: Giới thiệu tầm quan trọng của việc tự học và sử dụng nguồn ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2013-09)
  Thư mục có 208 bài viết về Trường Đại học Tân Tạo, được sắp xếp theo chữ cái nhan đề các tài liệu và phân ra thành các chủ đề lớn như : nghiên cứu, xây dựng, lịch sử thành lập trường và người sáng lập. Trong các chủ đề ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013-09)
  Giới thiệu tồng quan về Thư viện Trường Đại học Tân Tạo: Cơ sở vật chất, thời gian hoạt động, bộ sưu tập, cơ sở dữ liệu, thư viện số...
 • Library of Tan Tao University (Library of Tan Tao University, 2013-09)
  In order to support our community in getting know many books and save your time to choose right books, we are very please introduce to you a list of new books which are selected according to your learning or teaching ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại Học Tân Tạo, 2013-09)
  Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng các dịch vụ cơ bản của Thư viện: mươn trả tài liệu, hướng dẫn sử dụng, tra cứu và sử dụng tài khoản qua koha...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2013-10-23)
  23/10/2013 Thư viện Đại học Tân Tạo tổ chức hội thảo “Self- Enrichment through Open Learning Resources" nhằm giới thiệu cho sinh viên, học sinh TTU cách tốt nhất để tự rèn luyện kỹ năng học tiếng Anh sử dụng những nguồn ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2013-11)
  "Để hỗ trợ cho bạn đọc về các thông tin về giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn “ Thư mục Hoa Trạng Nguyên 2008-2013”. Thư mục tập hợp các bài viết về giải thưởng Hoa Trạng Nguyên từ năm 2008 ...
 • Library of Tan Tao University (Library of Tan Tao University (English - Vietnamese), 2013-12)
  Purpose and Objectives: In order to help library users best utilize library services and make the most of the information available at the library. This manual is intended for TTU students, faculty, staff, and/or those who ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2013-12-16)
  "Ngày 16/12/2013 Thư viện Đại học Tân Tạo đã tổ chức buổi hướng dẫn cách sử dụng cơ sở dữ liệu Hinari cho sinh viên Khoa Y và Khoa Công nghệ sinh học."
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-01)
  Một số quy định, hướng dẫn về việc bổ sung tài liệu của thư viện Trường Đại học Tân Tạo.
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-04-15)
  "Buổi nói chuyện với chủ đề "SUCCESS MAPPING – BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG" TS. Nguyễn Vũ Hồng Thái - Giảng viên khoa Kinh tế, Đại học Tân Tạo được tổ chức nhằm rèn luyện cho học sinh, sinh viên các kỹ năng nắm bắt cơ hội và đạt ...
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-11-05)
  Thư viện Trường Đại học Tân Tạo tổ chức seminar với chủ đề "Giảng viên, sinh viên và cách tư duy phản biện" cho sinh viên, học sinh Trường Đại học Tân Tạo
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-11-05)
  Thầy Peter Nguyễn giảng viên khoa Ngôn ngữ Anh Trường đại học Tân Tạo đã có những chia sẽ thú vị giành cho các bạn sinh viên, học sinh về chủ đề tư duy phản biện.
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-04-10)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-04-10)

Search TTU Repository


Browse

My Account