Library

 

Recent Submissions

 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo; Tạ, Văn Quang (Tan Tao University, 2017-11-24)
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2017-10-31)
 • Thư viện, TTU (Tan Tao University, 2017-10-20)
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2017-10-31)
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2017-10-31)
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2017-10-31)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-10)
  Thư viện Trường Đại học Tân Tạo viết thư ngỏ mời những người có niềm đam mê đọc sách tham gia câu lạc bộ "Club of Book Lovers". Khi tham gia câu lạc bộ các bạn có cơ hội giao lưu chia sẻ những cuốn sách hay, tham gia các ...
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2013-06-05)
  Video buổi nói chuyện chủ đề "Self-study through the Learning and Teaching Resources" của TS. Nguyễn Đình Hoằng ngày 05-06-2015. Nội dung chính của buổi nói chuyện: Giới thiệu tầm quan trọng của việc tự học và sử dụng nguồn ...
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-09-18)
  Video buổi nói chuyện của TS. Nguyễn Đình Hoằng với chủ đề “Chia sẻ việc tự học trong môi trường đại học và THPT ”. Các nội dung chính thầy Hoằng trình bày trong chương trình sẽ giúp bạn chủ động, độc lập tìm hiểu, thu ...
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-04-10)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-04-10)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-11-05)
  Thầy Peter Nguyễn giảng viên khoa Ngôn ngữ Anh Trường đại học Tân Tạo đã có những chia sẽ thú vị giành cho các bạn sinh viên, học sinh về chủ đề tư duy phản biện.
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-11-05)
  Thư viện Trường Đại học Tân Tạo tổ chức seminar với chủ đề "Giảng viên, sinh viên và cách tư duy phản biện" cho sinh viên, học sinh Trường Đại học Tân Tạo
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-04-15)
  "Buổi nói chuyện với chủ đề "SUCCESS MAPPING – BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG" TS. Nguyễn Vũ Hồng Thái - Giảng viên khoa Kinh tế, Đại học Tân Tạo được tổ chức nhằm rèn luyện cho học sinh, sinh viên các kỹ năng nắm bắt cơ hội và đạt ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-01)
  Một số quy định, hướng dẫn về việc bổ sung tài liệu của thư viện Trường Đại học Tân Tạo.
 • Library of Tan Tao University (Library of Tan Tao University (English - Vietnamese), 2013-12)
  Purpose and Objectives: In order to help library users best utilize library services and make the most of the information available at the library. This manual is intended for TTU students, faculty, staff, and/or those who ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2013-12-16)
  "Ngày 16/12/2013 Thư viện Đại học Tân Tạo đã tổ chức buổi hướng dẫn cách sử dụng cơ sở dữ liệu Hinari cho sinh viên Khoa Y và Khoa Công nghệ sinh học."
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2013-11)
  "Để hỗ trợ cho bạn đọc về các thông tin về giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn “ Thư mục Hoa Trạng Nguyên 2008-2013”. Thư mục tập hợp các bài viết về giải thưởng Hoa Trạng Nguyên từ năm 2008 ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2013-10-23)
  23/10/2013 Thư viện Đại học Tân Tạo tổ chức hội thảo “Self- Enrichment through Open Learning Resources" nhằm giới thiệu cho sinh viên, học sinh TTU cách tốt nhất để tự rèn luyện kỹ năng học tiếng Anh sử dụng những nguồn ...
 • Thư viện Trường Đại học Tân Tạo (Thư viện Trường Đại học Tân Tạo, 2013-09)
  Thư mục có 208 bài viết về Trường Đại học Tân Tạo, được sắp xếp theo chữ cái nhan đề các tài liệu và phân ra thành các chủ đề lớn như : nghiên cứu, xây dựng, lịch sử thành lập trường và người sáng lập. Trong các chủ đề ...

View more