Digital Repository of Tan Tao University

[Video] Buổi talk "Thế giới Vi sinh vật" ngày 25/10/2017

Show simple item record

dc.contributor.author Thư viện Trường Đại học Tân Tạo
dc.contributor.author Tạ, Văn Quang
dc.date.accessioned 2017-11-24T01:57:59Z
dc.date.available 2017-11-24T01:57:59Z
dc.date.issued 2017-11-24
dc.identifier.uri http://dspace.ttu.edu.vn/123456789/4162
dc.publisher Tan Tao University en_US
dc.subject Talk en_US
dc.subject Tạ Văn Quang en_US
dc.title [Video] Buổi talk "Thế giới Vi sinh vật" ngày 25/10/2017 en_US
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search TTU Repository


Browse

My Account