Digital Repository of Tan Tao University

School of Business and Economics

School of Business and Economics

 

Recent Submissions

  • Doãn Phong (Tan Tao University, 2017-04-11)
    Chương trình Kinh doanh quốc tế tại Đại học Tân Tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán-thương lượng… nhằm đảm bảo cho sinh viên kiến thức nghề ...
  • Doãn Phong (Tan Tao University, 2017-04-11)
    Chương trình Kinh doanh quốc tế tại Đại học Tân Tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán-thương lượng… nhằm đảm bảo cho sinh viên kiến thức nghề ...

View more

Search TTU Repository


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds