TTU Scholarship

 

Recent Submissions

 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2015-03)
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2007-09-30)
  Ngày 30 tháng 9 năm 2007 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Tập đoàn Tân Tạo đã ra mắt 3 quĩ từ thiện với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
 • Trường Đại học Tân Tạo (Trường Đại học Tân Tạo, 2014-04-15)
  "Ngày 15 tháng 4, Đại học Tân Tạo tổ chức Chương trình Hội Nghị triển khai học bổng ITASS 2014 tại trụ sở của trường. Về tham dự Hội nghị triển khai học bổng ITASS 2014 có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, ...
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2013)
  "TTU-ITA Scholarship are sponsored by ITA Fund. The scholarships are applied to poor and talented students all around the world of any race, nationality, gender, religion, etc."
 • Tan Tao University (Tan Tao University, 2007-09-30)
  "On September 30, 2007, Tan Tao Group launched three Foundations: ITA Scholarship, ITA Medical Aid and ITA Veterans Assistance with the attendance of President Nguyen Minh Triet. Since Tan Tao Group funded a total of 21 ...

View more