Certificate

Recent Submissions

 • Ngọc Hải (Tan Tao University, 2016-04-19)
  Năm 2016, Đại học Tân Tạo thay đổi Quy chế tuyển sinh, tuyển thẳng đối với nhiều đối tượng thí sinh, trong đó có sinh viên đã tốt nghiệp Đại học và sau Đại học trong nước và quốc tế.
 • TDV (Tan Tao University, 2016-04-12)
  Năm 2016, Đại học Tân Tạo thay đổi quy chế tuyển sinh, tuyển thẳng đối với nhiều đối tượng thí sinh, trong đó có sinh viên đã tốt nghiệp Đại học và sau Đại học trong nước và quốc tế.
 • Thùy Trang (Tan Tao University, 2016-04-11)
  Sơ lược chi tiết những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm 2016: có sự đa dạng giữa các trường, trong đó nhóm trường xét tuyển qua phỏng vấn và xét học bạ cấp 3 có trường ĐH Tân Tạo; giới hạn vùng tuyển và quy chế đặc ...
 • PV (Tan Tao University, 2016-04-26)
  Đào tạo kỹ sư có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn đã khó, để khi ra trường họ có thể làm việc tại các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn lại là một điều không hề đơn giản đối với chương trình giáo ...
 • Ngọc Hải (Tan Tao University, 2016-03-23)
  Đại học Tân Tạo đã ban hành cơ chế tuyển thẳng dành cho tất cả các đối tượng học sinh tại các trường THPT trong cả nước và quốc tế có kết quả học tập đạt điều kiện; sinh viên và học viên đã tốt nghiệp Đại học và sau Đại ...

View more